Både Metan og Lattergas er drivhusgasser og rent faktisk langt mere skadelige end CO2. Lattergas er fx 300 gange mere skadeligt end co2. Det betyder fx at en lille lattergas-patron på 8 gram svarer til 2,4 kilo co2.